Всичко, което трябва да знаете за Ваяна Стайбъл и нейното тета лечение

Ваяна Стайбъл (Vianna Stibal) е създателката на лечението Тета Хилинг (ThetaHealing). Тя е американка, която през 1995 г. разработва този метод по време на борбата си с рак на костите. 

След като здравословното ѝ състояние се влошава сериозно, тя открива, че може да влияе на своите убеждения през Тета състоянието. Това е състояние на съзнание, подобно на медитацията, характеризиращо се с дълбок релакс и разширени съзнателни способности.

Младата жена се вдъхновява от тази лична трансформация и започва да развива Тета Хилинг като метод за енергийно лечение и лично развитие. В кратък период от време, Тета Хилинг става популярна по света и мнозина я приемат като средство за промяна на своите животи и преодоляване на проблеми.

Днес Ваяна Стайбъл е авторка на няколко книги, включително „Тета Хилинг“, и е известен мотивационен оратор и учител в областта на алтернативните методи на лечение и самопомощ. Тя също така предоставя обучение и сертификационни програми за Тета Хилинг практици и учители по целия свят. Нейната работа има значителен принос към промяната и просветлението на много хора по света.

От страниците на книгата „Тета Хилинг“

Книгата на Ваяна включва обяснения за това как работи методът, как да достигнем Тета състояние и как да работим с подсъзнанието си, за да променим негативни убеждения и програми. В нея се разглеждат и различни аспекти на личностното развитие, откриване на скрити възможности и подобряване на качеството на живота.

Също така, книгата включва различни практически упражнения и техники, които читателите могат да приложат за да започнат да използват Тета Хилинг за себе си или за да помагат на другите.

Какво представляват сертификационните програми за Тета Хилинг 

Сертификационните програми за Тета Хилинг представляват обучителни курсове, които целят да подготвят участниците да станат квалифицирани Тета Хилинг практици или учители. Тези програми предоставят дълбоко разбиране и опит във всеки аспект на Тета Хилинг метода. Сертификационните програми включват следните етапи:

Основно ниво на обучение 

За да станете Тета Хилинг практик, трябва да завършите основния курс, който обикновено се нарича „Основен ДНА“ или „Основен ДНА2.“ Това обучение ви запознава с основите на Тета Хилинг, техниките за достигане на Тета състояние, работата с убежденията и други ключови практики.

Напреднало ниво 

След като завършите основния курс, има напреднало ниво, което развива по-нататъшни умения и техники в Тета Хилинг. Тези курсове включват разширено изследване на различни аспекти на метода и предоставят възможност за усъвършенстване на практическите умения.

Мастър ниво

Мастър нивото е предназначено за тези, които желаят да станат майстори в Тета Хилинг метода. Това обучение ви дава възможност да научите сложни техники, да разширите вашия опит и да усъвършенствате уменията си в Тета Хилинг.

Учители и треньори

Ако искате да станете учител или треньор по Тета Хилинг, ще трябва да завършите специални обучения за подготовка на учители. Тези програми ви учат как да предавате знанията и уменията на другите и как да водите обучителни курсове и семинари.

Сертификационните програми за Тета Хилинг могат да бъдат предоставени от различни учебни центрове, учители или организации, които са лицензирани да предоставят тези обучения. Важно е да се уверите, че избраната от вас програма е автентична и призната от официалния орган за Тета Хилинг, ако искате да получите официален сертификат като Тета Хилинг практик или учител.