Гигантски каменни глави Мексико

Ако обикновените хора знаят за такива американски цивилизации като ацтеките и маите, то много по-малко се знае за не по-малко развитата, но по-ранна култура на олмеките. Но напразно, защото представителите на тази цивилизация оставиха след себе си значителен брой уникални свидетелства за себе си, особено място сред които заемат предмети на скулптурно и архитектурно изкуство.

Най-яркият пример за художествените шедьоври на тази цивилизация са гигантски каменни глави. Историците знаят за най-малко седемнадесет монументални каменни скулптури под формата на човешки глави. Материалът за предметите са големи базалтови блокове и датират не по-късно от 900 г. пр.н.е. Но изследователите активно спорят за произхода и предназначението на тези предмети, най-малкото за това как олмекските скулптори са дарили лицата на главите с толкова очевидни африкански черти.