Увеличение на органичния ръст до 11,5% бележи Нестле България при представянето на финансовите резултати за деветте месеца на 2022 г.

Нестле Групата отчита увеличение на органичния ръст до 8,5% през третото тримесечие и увеличение на продажбите с 9,2%. Продължават инвестициите в научни изследвания, развойни и широкомащабни устойчиви дейности, включително обявения в началото на месеца Нескафе План 2030. Запазва се отговорното отношение при прилагането на ценовите увеличения заради инфлацията, за да останат продуктите на достъпни за потребителите цени

 

  • Органичният ръст достига 8,5%. Ръстът в цените е 7,5%, отразявайки значителна ценова инфлация. Реалният вътрешен ръст (RIG) устойчиво стои на 1.0%. Органичният ръст е широко обхватен в повечето географски области и категории.
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 9,2% до 69,1 милиарда швейцарски франка (9-месечието на 2021 г.: 63,3 милиарда швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 1,2%. Международната търговия има спад в продажбите си с 0,6%.
  • Управлението на портфолиото върви по план. През третото тримесечие Nestlé Health Science завършва придобиванията на Puravida в Бразилия и The Better Health Company в Нова Зеландия.
  • Прогнозата за цялата 2022 г. е актуализирана: очакваме органичен ръст от около 8%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се очаква около 17,0%. Основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност се очаква да се увеличат.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „Ние постигнахме силен органичен растеж като продължихме да адаптираме цените отговорно, отразявайки инфлацията. Предизвикателната икономическа среда засяга много хора и оказва влияние върху тяхната покупателна способност. Ето защо се стремим да поддържаме продуктите достъпни, като същевременно отчитаме интересите на всички наши заинтересовани страни. Въпреки високата база за сравнение и продължаващите ограничения на веригата за доставки, реалният ни вътрешен ръст остана устойчив с ограничена еластичност на търсенето. В същото време, продължаваме да инвестираме в инициативи за научноизследователска и развойна дейност, маркетинг и устойчивост, както може да се види от скорошното стартиране на нашия Nescafé 2030 план. Оставаме уверени в силата на нашите марки, оперативното изпълнение и динамиката на основните категории, които ни поставят в добра позиция за бъдещ растеж.

* Данните за 2021 г. са преизчислени след създаването на Зона Северна Америка (NA) и Зона Голям Китай (GC) от 1 януари 2022 г. Зона AOA включва Близкия изток и Северна Африка (MENA), които преди това са били включени в зона EMENA

** Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия

 

Продажби на Групата

Органичният ръст е 8,5%, достигайки 9,3% през третото тримесечие. Ръстът в цените е 7,5%, което отразява значителната инфлация на разходите. Реалният вътрешен ръст (RIG) беше устойчив на 1,0% след висока база от сравнения през 2021 г. и продължителни ограничения във веригата на доставки, с ограничена еластичност на търсенето.

Органичният ръст е 7,4% в развитите пазари, най-вече задвижван от ръста в цените с леко положителен реален вътрешен ръст (RIG). Органичният ръст на нововъзникващите пазари е 10,2%, подкрепен както от ръста в цените, така и от реалния вътрешен ръст (RIG).

По категория продукти, Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, с продължаващ тласък за научно разработените и премиум марки Purina Pro Plan, Purina ONE и Fancy Feast , както и ветеринарните продукти. Продажбите на кафе нарастват с висок едноцифрен темп и позитивно продажбено развитие при Nescafé, Starbucks и Nespresso. Ръстът при детското хранене достига висок двуцифрен темп с широкообхватен принос в географските области. Шоколадовите изделия отчитат двуцифрен ръст, като отражение на особеното засилване при KitKat и сезонните продукти. Въпреки ограниченията на веригата за доставки водите отчитат двуцифрен ръст, предизвикан от премиум марките S. Pellegrino, Acqua Panna и Perrier. Млечните продукти отчитат среден едноцифрен ръст с продължаващ тласък на сметана за кафе и възстановяване на продуктите за домашно готвене. Какаото и малцовите напитки отбелязаха висок едноцифрен растеж, с особена сила за Milo, както и за готови за пиене продукти на Nesquik. Готовите ястия и бизнесът ни с Кулинарни продукти бележи нисък едноцифрен ръст, след висока база за сравнение през 2021 г., с продължаващо силно търсене за Maggi. Продажбите на вегетариански и растителни храни продължават да растат с двуцифрен темп, водени от Garden Gourmet. Nestlé Health Science регистрира среден едноцифрен растеж, задвижван от медицинските хранителни продукти и продуктите за здравословна грижа срещу стареене.

По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на 7,3%. В рамките на търговията на дребно, продажбите от електронна търговия нарастват с 8,4%, надграждайки ръста от 17,2% през 9-месечието на 2021 г. Органичният ръст в каналите извън дома достига 26,1%, като продажбите надхвърлят нивата от 2019 г.

Нетните придобивания увеличават продажбите с 1,2%, което до голяма степен е свързано с придобиванията на основните марки на The Bountiful Company, както и на Orgain. Влиянието върху продажбите от международна търговия е отрицателно на 0,6%. Общите отчетени продажби се увеличават с 9,2% до 69,1 милиарда швейцарски франка.

Управление на портфолиото

На 1 април 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на мажоритарен дял в Orgain, лидер в хранителните продукти на растителна основа. Orgain допълва съществуващото портфолио от хранителни продукти на Nestlé Health Science, които поддържат по-здравословен живот. Очаква се сделката да допринесе леко за органичния ръст на Нестле, като същевременно леко намали маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност на Групата през 2022 г. Споразумението включва опцията Nestlé Health Science да придобие напълно Orgain през 2024 г.

На 1 септември 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на Puravida, премиум бразилска марка за хранене и здравен начин на живот. Придобиването ще даде възможност на Nestlé Health Science да разшири здравословното си портфолиото за потребителите в Латинска Америка.

На 1 септември 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на The Better Health Company. Придобиването включва марката GO Health, водещата марка добавки в Нова Зеландия и Новозеландското здравно производство, базирано в Окланд производствено съоръжение за витамини, минерали и добавки. Придобиването ще разшири портфолиото на Nestlé Health Science от витамини, минерали и добавки в AOA.

Зона Европа

  • 7,1% органичен ръст: 1,5% реален вътрешен ръст (RIG); 5,7% ръст в цените.

* Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия.

 

Органичният ръст е 7,1% с ръст в цените 5,7%. Реалният вътрешен ръст (RIG) е стабилен на 1,5%, следвайки високата база за сравнение през 2021 г. и ограниченията на веригата за доставки. Международната търговия повлиява негативно върху продажбите с 7,5%, отразявайки поскъпяването на швейцарския франк спрямо еврото. Отчетените продажби в Зона Европа се увеличават с 1,7% до 14 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа отчита висок едноцифрен органичен ръст, въпреки затруднената икономическа обстановка. Повишените цени, още по-голямото възстановяване на каналите извън дома и иновациите подкрепят този ръст. Зоната бележи печалби на пазарен дял, особено при бизнесите с кафе, детско хранене и храните на растителна основа.

По категория продукти, ключовият двигател на ръста са храните за домашни любимци с марката Purina, подхранван от премиум марките Gourmet, Purina ONE и Purina Pro Plan. Продажбите в Nestlé Professional нарастват  със силен двуцифрен темп, воден от напитки. Водата отбелязва двуцифрен ръст, със силен принос от международни и местни марки. Продажбите при детското хранене нарастват с двуцифрен темп, въз основа на силната инерция за продуктите от олигозахариди за човешкото мляко  (HMO). Шоколадовите изделия отчитат среден едноцифрен ръст, със силно търсене на KitKat и сезонни предложения. През третото тримесечие нашият веган KitKat V беше пуснат в 15 европейски страни. Кафето отбелязва нисък едноцифрен ръст, воден от Nescafé разтворимо кафе и продължава силното развитие на продажбите на Starbucks от Nespresso. Готварските продукти отчитат спад в продажбите, повлиян от отрицателния ръст на пицата и нудлите. Продуктите на растителна основа Garden Gourmet продължиха да показват силен двуцифрен растеж, отразявайки лансирането на нови продукти.

„Много добри резултати за Нестле България за деветмесечието, двуцифрен резултат за компанията по отношение на органичен ръст и добри нива на реален вътрешен ръст, идващи най-вече от двуцифрените ръстове на бизнесите ни за Кафе, Детско хранене, Храни за домашни любимци и Нестле Профешънъл.  Да бъдем солидарни с обществото и неговите нужди в такива трудни времена е от голямо значение за нас и дарените продукти за това тримесечие надвишават 1,7 млн. лева или 50 тона храна и напитки. Нашите амбиции са да продължим с доброто представяне през 2022 г. и да доставим силни резултати за годината, както и да бъдем компания отворена и правеща добро в България. Благодаря на целия ни екип, който като едно цяло работи, търси и намира решения и възможности при всяко предизвикателство“, каза Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.

Нестле България и през това тримесечие отчита силно представяне с висок двуцифрен органичен ръст от 11,5%, подкрепен от ръста на продажбите в категориите Кафе, Детско хранене, Храни за домашни любимци и Нестле Профешънъл.