Защо птиците не умират, когато седят на електропроводи?

Проводниците във високоволтовите електропроводи не са затворени в гумена изолация, те просто са фиксирани върху опори с изолатори и по този начин електрически докосват само източника и консуматора на ток.

Въпреки това, не е необичайно да видите птици, седнали на тези жици. Оказва се, че птиците се хващат за оголен проводник, през който протича огромен ток. Така че защо не страдат?

Факт е, че когато птица седи на проводник, се създава паралелно свързване на проводници. Единият проводник е самата птица, а другият е участъкът от тел под краката на птицата. Съпротивлението на птицата е много, много пъти по-голямо от съпротивлението на проводника, така че през нея протича незначителен ток, който не може да я повреди (когато е свързан паралелно, общият ток се разпределя между успоредните секции на веригата обратно пропорционално на съпротивлението).

Въпреки това, птицата все още може да умре, ако високоволтовите електропроводи се използват неправилно. За да направи това, достатъчно е тя, седнала на жицата, да докосне металната част на една от опорите, които държат проводниците. Тези опори очевидно са заземени, тъй като са инсталирани на Земята. Освен това сега съпротивлението на птицата е много по-малко от съпротивлението на въздуха (с което тя създава паралелна връзка в този случай), така че токът, който ще премине през птицата, ще бъде огромен. Поток с такава голяма сила буквално ще изпепели птицата почти мигновено.

Тези редки птици, които са докоснали едновременно проводник и стълб, са единствените жертви на факта, че проводниците във високоволтовите линии не са изолирани, а само изолирани от стълбовете. В същото време случаите на смърт на птици не влияят по никакъв начин на процеса на пренос на електричество, не го вредят и не го нарушават по никакъв начин. Ето защо проводниците все още остават без изолация, защото би било много скъпо и трудно да се затворят в нея.

Освен това трябва да се отбележи, че само електропроводите с високо напрежение не са изолирани от външната среда и въздуха. Те са окачени на огромни подпори много високо.

Но тези проводници, които се разминават от подстанции до къщи на хората, до лампи и така нататък по малки стълбове, вече са снабдени с изолация по цялата си дължина (поне това е предвидено от съвременната технология за електрификация). В тези проводници, разположени на много по-ниска височина, между другото, не тече толкова много ток и напрежението върху тях е по-малко. И тъй като те са напълно затворени в изолация, те вече изобщо не застрашават птиците. Въпреки че причината за това изолиране на тези проводници е преди всичко безопасността на хората, които, макар и трудно, също могат да влязат в случаен контакт с тях. В крайна сметка тези проводници са много по-често срещани и са много по-близо.

Вашият коментар