Митът за сгъването на хартия

Има мит, че един лист хартия не може да бъде сгънат повече от седем пъти, така че линията на всеки следващ завой да е перпендикулярна на линията на предишния завой. Това обаче не е вярно.

Няма основни закони на физиката, които да забранят сгъването на лист хартия по този начин за осми и последващи пъти. Това обаче ще изисква много хартия. Факт е, че с всяко такова сгъване на лист хартия дебелината му се удвоява. Следователно, ако вземем първоначалната дебелина на лист хартия като 0,1 mm = 0,0001 метър (и това е абсолютно реалистично), тогава можем да напишем следната формула за дебелината (H) на сгънат лист хартия след N гънки:

H = 0,0001∙2N метра

Така, например, след 12 сгъвания на такъв лист, ще получим височината на получената купчина хартия, равна на 41 сантиметра (вече е ясно, че ще бъде много трудно да огънете купчина хартия с дебелина 41 сантиметра за 13-ия време). Ако обаче можехме да продължим, тогава след 15 сгъвания дебелината на стека ще бъде вече 3,28 метра, след 20 сгъвания – 105 метра, а след 42 сгъвания – 439 805 километра, което е повече от разстоянието от Земята до Луната ( което е приблизително 384 400 километра). По този начин, въпреки че никой закон на физиката не забранява сгъването на хартия многократно, все пак е ясно, че някой, който иска да извърши подобен експеримент, много бързо ще свърши без хартията и техническата способност да огъва толкова дебели купчини от тази хартия, без да я разкъса.

Между другото, в добре познатото телевизионно шоу „Разрушители на легенди“ беше поставен подобен експеримент за многократно сгъване на хартия. По време на този експеримент беше използван лист хартия с размерите на футболно игрище, който беше сгънат с помощта на тежка строителна и пътна техника. Всеки следващ завой беше направен перпендикулярно на предишния. Според резултатите от експеримента е възможно да се сгъне хартията 11 пъти. Така легендата за максимално възможните седем сгъвания на лист хартия беше унищожена не само теоретично, но и на практика.

Но ако се отдалечите от условието, че трябва да сгънете хартията, като всеки следващ завой е перпендикулярен на предишния, тогава световният рекорд за сгъване на хартия има 12 гънки. Тя е поставена от група американски ученици (виж снимката по-долу). По време на експеримента се използва много дълга ролка от много тънко и гъвкаво фолио. В този случай, между другото, опасността от разкъсване на хартията е значително намалена, но проблемът с бързо нарастващата дебелина на стека и следователно с наличието на подходящо количество материал и техническата способност за огъване на такъв дебели предмети, останки.

Вашият коментар