Могат ли хората да мерят температура

Много от нас смятат, че можем да измерваме температурата на околните обекти. Но не е така. В тази статия ще се опитаме да разберем каква е уловката и какво наистина чувстваме?

Температурата на обикновените неща е мярка за средната скорост на движение на атомите и молекулите, от които са съставени. Колкото по-голяма е средната скорост на движение на атомите и молекулите, които изграждат даден обект, толкова по-висока е неговата температура. Струва ни се, че има ясна връзка: ако нещо има висока температура, тогава ни се струва горещо и обратно. Така ние възприемаме нашите усещания като много точни измервания. Това обаче не е съвсем вярно.

Ако докоснете парче метал или книга, току-що извадена от фризера, металът ще се почувства много по-студен от книгата. В този случай металът и книгата ще имат еднаква температура, но металът ще изглежда много по-студен.

Металът е вещество, което много добре провежда топлината, бързо я „взема“ от по-топлите тела и бързо „отдава“ топлина на предмети, които са по-студени от метала. А с хартията всичко е точно обратното, тя не провежда добре топлината, бавно я „дава“ и „взема“. Въпреки че металът и книгата имат еднаква температура, движението на молекулите в ръцете ни се абсорбира много по-бързо от метала, отколкото от хартията. Металът кара температурата на ръцете ни да пада по-бързо, което кара метала да се чувства по-студен за нас. Това, което наистина усещаме, е температурата на ръцете ни. Нашият вътрешен термометър измерва само собствената си температура (както всеки друг термометър, между другото). Можете тактилно да измервате температурата на други предмети, като ги поставите в контакт с кожата си. Термочувствителните нерви в нашата кожа могат само директно да измерват температурата на самата кожа. Когато докоснем нещо, ние не усещаме неговата температура, а усещаме само въздействието на този предмет върху кожата си.

Облакът пара от вашата тенджера изглежда много по-горещ от горещия, сух въздух от фурната, който всъщност е по-горещ. Парата предава много повече молекулярно движение на кожата ви, отколкото въздуха. Можем да кажем, че топло и студено са понятия, които са коренно различни от концепцията за висока и ниска температура. Горещият обект е обект, който отделя много енергия, студеният е обект, който отделя малко енергия. Наистина, когато някой има много нещо, това не означава, че дава много.

Вашият коментар